Klaasikahju avaldus

Avaldaja

Sõiduk, kindlustusandja, poliisi number

Juhtumi ja tekkinud vigastuste lühikirjeldus

Click here to open the date picker
Lisa palun juhiloa, tehnilise passi koopia ning pildid kahjust ja üldpilt sõidukist